//
هیئت مدیرهمدیرعامل
//


/
/
//
عکس روز
//

عکس روز

/
/

 

ارتباط با ما

آدرس: كرمان –انتهاي خيابان 24آذر-روبروي كوي 75-ساختمان مركزي تعاوني روستايي استان كرمان-طبقه دوم

كدپستي: 7619695419

تلفن:  32474305-034

 فاكس: 32473581-034

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

آقاي مهندس حسين زاده

مديرعامل

32474305-034

آقاي مهندس درياقلي بيگي

مدير بازرگاني

32474305-034

آقاي مهندس ميرساردو

مدير امور مالي و اداري

32474305-034

آقاي مهندس هاشمي

مدير امور حقوقي

32474305-034

۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن

 


/
//
//
//

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
سازمان تعاون روستایی کرمان
جهاد کشاورزی استان کرمان

/
/
آدرس:کرمان-انتهای خیابان 24آذر-روبروی کوی 75-ساختمان مرکزی تعاون روستایی استان کرمان
تلفن:32474305-034 فاکس:32473581-034 کدپستی:7619695419آدرس الکترونیکی :kerman@trocairan.com
"
Powered by DorsaPortal