به سایت اتحادیه تعاونی های روستایی وکشاورزی استان فارس خوش آمدید
سازمان مرکزی
سازمان مرکزی
"
اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی
نظارت"

استان فارس در جنوب كشور بين 31-27 درجه عرض شمالي و 50 تا 55 درجه طول شمالي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است. مساحت استان 946/123 كيلومتر مربع مي باشد كه برابر 5/7 درصد از مساحت كل كشور است. ميزان اراضي قابل استفاده كشاورزي حدود 3/4 ميليون هكتار مي باشد كه برابر 7/34 درصد مساحت استان است. در حال حاضر 588/670/1 هكتار يعني 8/38 درصد از كل اراضي كشاورزي موجود مورد استفاده قرار مي گيرد كه 412/629/2 هكتار بافيمانده  بعلت كمبود آب و پراكنش نامناسب بارندگي و قسمتي نيز بواسطه شور و قليايي بودن خاك، پستي و بلندي زمين،فقدان تاسيسات زيربنايي، مهار سيلاب و كنترل آب به كار گرفته نمي شود كه با ايجاد امكانات لازم و اعمال تمهيدات مناسب مي توان حداقل نيمي از آن را در چرخه توليد قرار داد.

استان فارس از نظر توليد گندم ، ذرت ، انجير و بادام و گوجه فرنگي و انار مقام اول و از نظر توليد مركبات مقام دوم و در توليد شلتوك و انگور،جو و پنبه، چغندرقند،پياز و حبوبات مقام سوم و در توليد برنج مقام چهارم را در كشور دارا مي باشد.

همانطوري كه ملاحظه مي فرماييد استان فارس يكي از استانهايي است كه بيشتر توليدات كشاورزي در آن بعمل مي آيد و داراي پتانسيل بالايي جهت افزايش توليد مي باشد در صورتي كه حمايت هاي لازم انجام پذيرد و اعتبارات مورد نياز به تناسب توليدات اختصاص يابد توان آن را دارد تا ارزش توليدات كشاورزي را رقم قابل ملاحظه اي افزايش دهد و مملكت را از واردات برخي محصولات كشاورزي بي نياز گرداند.

در زمينه توليدات دامي نيز استان فارس حرفهاي زيادي براي گفتن دارد بطوريكه با دارا بودن 12 ميليون واحد دامي مقام اول كشور را داشته،ميزان توليد گوشت 4/62 هزار تن بوده كه 9/7% گوشت مرغ با توليد 43/51 هزار تن 7/4% كل كشور و عسل با توليد 1053 تن و شير با توليد 445 هزار تن نقش ارزنده اي در توليدات داشته و دارد در كل استان فارس با توليد 129/220/2 تن محصولات باغي در مجموع و 9/16% در توليد كشور مقام اول و توليد 299/270/6 تن محصولات زراعي و 8/9% كل توليد كشور مقام دوم كشور را دارا مي باشد.

در استان فارس 188 شركت تعاوني روستايي، 17 شركت تعاون روستايي زنان و 90 شركت تعاوني روستايي كشاورزي با عضويت 613/413 نفر با سرمايه 000/000/956/62 ريال و ذخيره 000/000/179/90 ريال و 22 اتحاديه تعاون روستايي با 205 عضو با سرمايه 000/000/409/12 ريال و ذخيره 000/000/886/83 ريال مشغول فعاليت هستند.

اتحاديه تعاون روستايي استان فارس با عضويت 22 اتحاديه و سرمايه 000/500/235/4 ريال و مجموع ذخائر 555/992/901/6 ريال كه جمع سرمايه و ذخائر 555/492/137/11 ريال مي گردد مشغول فعاليت مي باشد.

در سال 85 اتحاديه تعاون روستايي استان فارس با مشاركت اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي عضو نسبت به خريد محصولات توافقي و كالا بشرح زير اقدام نموده است:

1- با اتحاديه هاي فسا و استهبان و شيراز- فيروزآباد مقدار 220/043/6 كيلو ذرت دانه اي به ارزش 260/199/369/10 ريال

2- در خريد ديگر محصولات كشاورزي از قبيل شلتوك،خرما و حبوبات و گندم بذري و جو دامي با اتحاديه ها مشاركت دارد.

 

 

۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
جستجو
 
"
آب و هوا شیراز
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime
"
Powered by DorsaPortal