به سایت اتحادیه تعاونی های روستایی وکشاورزی استان فارس خوش آمدید
سازمان مرکزی
سازمان مرکزی
"
اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی
نظارت"
 

مشخصات عمومي استان

 

كل جمعيت 869/385/4
جمعيت شهري 150/600/2
جمعيت روستايي 719/785/1
تعداد تعاوني 299
تعداد فروشگاه 675
تعداد جايگاه سوخت رساني 726
 

 

۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
جستجو
 
"
آب و هوا شیراز
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime
"
Powered by DorsaPortal