به سایت اتحادیه تعاونی های روستایی وکشاورزی استان مرکزی خوش آمدید

سمت

نام و نام خانوادگي

رئيس هيئت مديره

محسن خلج

نايب رئيس هيئت مديره

بهادر دالائي

عضو هيئت مديره

مهدي قربانعلي

مدير عامل

محسن كريمي

//
//


/
/
Powered by DorsaPortal