به سایت اتحادیه تعاونی های روستایی وکشاورزی استان مرکزی خوش آمدید

آموزش كاركنان

 1- برگزاري يك دوره آموزشي تحت عنوان ‹‹ نحوه  تنظيم قراردادها و مقررات حقوقي مربوطه ››‌ ويژه كاركنان سازمان استان و شهرستانها

2- هماهنگي جهت شركت  26 نفر در مراكز آموزش همكاران طبق برنامه آموزشي سازمان مركزي و مديريت آموزش و پژوهش استان

3- برگزاري يك دوره آموزشي تحت عنوان ‹‹ نحوه ارزشيابي اتحاديه و شركتهاي تعاوني روستايي ›› جهت 15 نفر از همكاران اكيپ ارزشيابي

4- هماهنگي جهت امكان حضور همكاران در دوره هاي برگزار شده توسط مراكز آموزش جهاد كشاورزي استان از جمله دوره هاي آموزش نگارش و مكاتبات اداري , زبان انگليسي و غيره  

Image result for ‫آموزش‬‎

 

 

//
//


/
/
Powered by DorsaPortal