ارتباط با ما
مهندس
محمدرضا قدیمی زارع-مدیر عامل
"
سص
"
سازمان تعاون روستایی استان همدان
سازمان
اتحادیه مرکزی
ssss"
history
جدول محصولات كشاورزي قابل عرضه
 
اتحاديه تعاوني روستايي استان همدان

نام محصول

مقدار توليد

زمان برداشت

رتبه كشوري

سيب زميني بهاره (زودرس)

1051309

اواسط خرداد لغايت اواسط تير

1

سيب زميني پاييزه (ديررس)

شهريور ـ مهر

سير

24100

تير ـ مرداد

2

چغندر قند

170400

مهر

5

ذرت دانه اي

65201

مهر ـ آبان

5

يونجه(چين 1-2-3 )

569327

خرداد ـ تير ـ مرداد ـ شهريور

3

ذرت علوفه اي

191551

شهريور

5

گندم

718747

مرداد

7

جو

279867

 تير ـ مرداد

2

كلزا

15812

 تير

4

گردو

52197

شهريور ـ مهر

1

كشمش

 

مهر

3

سيب درختي

74328

شهريور ـ مهر

8

گوجه فرنگي

151615

مرداد ـ شهريور

 

محصولات باغي

( شليل ـ هلو ـ آلو ـ آلبالو )

91171

تير

4

                                                                                                                 واحد : تن

«« ماخذ : براساس كتابچه آمار سال 1391 سازمان جهاد كشاورزي استان همدان »»

۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
سازمان مرکزی
سازمان
"
اتحادیه نظارت
س"
Powered by DorsaPortal