ارتباط با ما
مهندس
محمدرضا قدیمی زارع-مدیر عامل
"
سص
"
سازمان تعاون روستایی استان همدان
سازمان
اتحادیه مرکزی
ssss"
history
 

چشم انداز و برنامه هاي آينده

1-    توسعه فعاليتهاي بازرگاني داخلي و خارجي محصولات كشاورزي

2-    ايجاد سردخانه و انبارهاي ذخيره سازي استاندارد در سطح استان

3-    ايجاد مراكز سورت و بسته بندي محصولات كشاورزي

4-    ايجاد آمادگي جهت واگذاري تصديهاي سازمان جهاد كشاورزي به اين اتحاديه

۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
سازمان مرکزی
سازمان
"
اتحادیه نظارت
س"
Powered by DorsaPortal