width=66width=72width=120width=124width=289
width=46width=48
width=66width=72width=120
width=66width=72width=43

استان چهار محال و بختياري سال 85

توانمندي هاي اتحاديه تعاون روستايي استان چهار محال و بختياري

1- درخصوص تفاهم نامه اتحاديه مركزي و شركت خدمات حمايتي اتحاديه تعاون روستايي استان بعنوان نماينده اتحاديه مركزي نسبت به عقد قرارداد عامليت فروش كود شيميايي در شبكه تعاون روستايي با شركت خدمات حمايتي استان منعقد نمود و شركت خدمات حمايتي طبق قرارداد منعقده سهميه كود شيميايي هر شهرستان را در اختيار اتحاديه هاي شهرستانهاي تابعه اين استان قرار مي دهد.

2- اتحاديه استان با مشاركت شهرستانها داراي يك شركت حمل و نقل تحت عنوان پيوند بار مي باشد و هم اكنون در محل پايانه 16 آذر غرفه 11 مستقر و فعاليت مي نمايد. اين شركت در انجام مناقصات حمل شركت نموده و بخشي از حمل كالا و با محصولات كشاورزي را بعهده دارد.

3- اتحاديه استان با در اختيار داشتن يك واحد سردخانه با عنوان سردخانه 2000 تني شهيد بهشتي واقع در كيلومتر 12 جاده شهر كرد- سامان با دارا بودن يكدستگاه باسكول 60 تني و سالنهاي زير صفر به ظرفيت 900 تن و سالنهاي بالاي صفر به ظرفيت 1100 تن و تونل انجماد امور خدمات مربوط به نگهداري مواد غذايي و محصولات زراعي را به اشخاص حقيقي و حقوقي و آموزشگاهها - ادارات - ارگانها و نهادهاي استان ارائه مي نمايد.

4- از ديگر فعاليتهاي اتحاديه استان با در اختيار داشتن دو دستگاه انبار سرد سيب زميني هر كدام به ظرفيت 5000 تن در شهرهاي نافچ و فرادنبه كه به تفكيك داراي 12 سالن نگهداري و يكدستگاه ساختمان اداري - يكدستگاه باسكول ديجيتال 60 تني بصورت استيجاري از طريق سازمان مركزي به نمايندگي سازمان استان دراختيار اين اتحاديه به منظور انجام امور خدماتي به كشاورزان منطقه جهت نگهداري محصول سيب زميني قرار گرفته است.

5- اتحاديه استان در زمينه حمل و نقل كالا نسبت به خريد يك دستگاه كاميون آتگو 2628 با ظرفيت 16 تن در سال 84 اقدام نموده و در جهت حمل آرد و گندم و ساير كالاها و محصولات كشاورزي فعاليت مي نمايد.

6- اتحاديه استان داراي يك واحد فروشگاه مصرف در شهر كرد به منظور فروش و عرضه كالا داير نموده و قسمتي از كالاهاي مورد نياز فروشگاههاي مصرف روستايي را با توجه به تعداد اقلام مورد درخواست فروشگاههايي كه توسط اتحاديه شهرستانها به لحاظ جزئي بودن كالاهاي مورد نياز ميسر نبوده تامين و در اختيار آنان قرار مي دهد.

7- در زمينه آموزش با توجه به اينكه سيستم امور مالي و بازرگاني اتحاديه بصورت رايانه اي انجام مي گيرد به منظور آشنايي با مراحل هفت گانه ( ICDL تحول اداري كشور) كاركنان اتحاديه تعاون روستايي استان كليه مراحل اين دوره را گذرانده و گواهي نامه اين مراحل را اخذ نموده اند.

8- اتحاديه تعاون روستايي استان در سال 82 اقدام به تاسيس يك واحد گلخانه با زيربناي 2000 متر مربع در زمين انبار سرد سيب زميني نافج با سرمايه گذاري اتحاديه توسط كاركنان آن مجموعه جهت كشت صيفي جات احداث نمود همچنين كشت قارچ دكمه اي در انبار جنبي اين واحد راه اندازي گرديده و اتحاديه استان با بخش خصوصي در توليدات آن مشاركت دارد.

 

//
//


/
/
Powered by DorsaPortal