width=66width=72width=120width=124width=289
width=46width=48
width=66width=72width=120
width=66width=72width=43

چشم انداز و برنامه هاي آينده

اين اتحاديه در زمينه چشم اندازها و برنامه هاي آينده با توجه به تحقيق اجراي سياستهاي سازمان و اتحاديه مركزي مبني بر جايگزيني خريدهاي توافقي به جاي خريدهاي تضميني با توجه به اينكه خريدهاي توافقي فصل جديدي را در شبكه رقم خواهد زد در اين راستا براي گام اول اتحاديه استان در سالجاري مقدرا420 تن جو ، 150 تن سيب زميني و مقدار 20 تن حبوبات را از كشاورزان منطقه به صورت توافقي خريداري نموده است همچنين پيش بيني مي شود تا در سال 86 اتحاديه استان نسبت به خريد حدود 1000 تن جو، 5000 تن سيب زميني و 500 الي 1000 تن علوفه را به صورت تضميني از كشاورزان خريداري نمايد.

 

 

//
//


/
/
Powered by DorsaPortal