width=66width=72width=120width=124width=289
width=46width=48
width=66width=72width=120
width=66width=72width=43

 

 خلاصه از فعاليتهاي سال 84

  • خريد كالاهاي مورد نياز شبكه توسط اتحاديه استان به مبلغ 643/397/750/3 ريال  تهيه و تامين نهاده هاي كشاورزي شامل گوگرد ميكرونيزه - پودر كربنات -  روغن استراليايي - كود سولفات آهن جمعا' به مقدار 251250 كيلو به ارزش 842/350/395 ريال

  • خريد محصولات كشاورزي توافقي به مبلغ 450/971/123 ريال

  • خريد محصولات كشاورزي تضميني به مقدار 2350 تن به مبلغ 000/000/739/1 ريال

  • فروش انواع كالا به مبلغ 390/618/614/3 ريال

  • فروش محصولات كشاورزي به مبلغ 850/833/265 ريال

  • خريد متمركز برنج سهميه روستاييان از طريق اتحاديه استان

  • خدمات رساني با تشكيل شركت حمل و نقل پيوند بار از طريق اتحاديه استان 

//
//


/
/
Powered by DorsaPortal