width=66width=72width=120width=124width=289
width=46width=48
width=66width=72width=120
width=66width=72width=43

آدرس

جمعیت حوزه

فعالیت

اعضاء

تعداد

اعضاء

سرمایه

بریال

اعضاء هیات مدیره

تلفن - فاکس

نام مدیرعامل

نام اتحادیه

ردیف 

شهرکرد میدان امام حسین جنب سپاه ناحیه سازمان تعاون روستایی چهارمحال بختیاری 359151 شهرکرد - اردل - لردگان - بروجن - فارسان 5 566200000 آقایان گودرز مردانی - هدایت اله پناهی - افراسیاب کیانی - 2244460

2244480

عبدالکریم محمدی استان چهارمحال بختیاری 1
//
//


/
/
Powered by DorsaPortal