ارتباط با ما
مهندس
محمدرضا قدیمی زارع-مدیر عامل
"
سص
"
سازمان تعاون روستایی استان همدان
سازمان
اتحادیه مرکزی
ssss"
history

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تماس

1-

محمدرضا قدیمی زارع

مدیرعامل

081-38270100

2-

محمدرضا شهبازی

مدیر امور مالی

081-38270550

3-

شهرام طاهری

مدیر بازرگانی

081-38273041

4-

اتحادیه شهرستان همدان

-

32651737-8 -081

5-

اتحادیه شهرستان ملایر

-

081-33338731

6-

اتحادیه شهرستان نهاوند

-

081-33332795

7-

اتحادیه شهرستان اسدآباد

-

081-33145874

8-

اتحادیه شهرستان تویسرکان

-

081-34923040

9-

اتحادیه شهرستان رزن

-

081-36223792

10-

اتحادیه شهرستان بهار

-

081-34504447

11-

اتحادیه  کبودر اهنگ

-

081-35223315

۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
سازمان مرکزی
سازمان
"
اتحادیه نظارت
س"
Powered by DorsaPortal