ارتباط با ما
مهندس
محمدرضا قدیمی زارع-مدیر عامل
"
سص
"
سازمان تعاون روستایی استان همدان
سازمان
اتحادیه مرکزی
ssss"
history

شهرستان همدان

رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان همدان

مسعود سعيدي توانا


09185914818

مدير عامل اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي

حميد رضا رضايي

09188146442


رديف

نام شركت

نام مدير عامل

شماره همراه

1

تعاوني روستايي

فامنين

مجتبي نقوي

09188158363

2

تعاوني روستايي

آبشينه

محمود بهادري وجدان

09183192637

3

تعاوني روستايي

زرقان

محمد اعظمي

09183132579

4

تعاوني روستايي

ابوريحان

يداله مرادي ميمند

09189018890

5

تعاوني روستايي

پيروز

محمد رضا جواهري عزيز

09183145917

6

تعاوني روستايي

سولان

سعيد ميرزايي

09188116216

7

تعاوني روستايي

باستان

علي حسني

09183125165

8

تعاوني روستايي

يلفان

رسول رحيمي

09188129233

9

تعاوني روستايي

امزاجرد

علي پوريا ديبا

09183130882

10

تعاوني روستايي

امين

ــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

11

تعاوني روستايي

بوبوك آباد

احمد گمار

09188118148

12

تعاوني روستايي

تركان

ابراهيم رفتاري

09183167284

13

تعاوني روستايي

دره مراد بيگ

 مجيد ابراهيمي قوي

09187013066

14

تعاوني روستايي

سنگستان

ـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

15

تعاوني روستايي

شورين

حسن ميرزايي

09183178858

16

تعاوني روستايي

عابد

ـــــــــــــ

ـــــــــــــــــ

17

تعاوني روستايي

عارف

محمد آقا محمدي

09183110747

18

تعاوني روستايي

عبدالرحيم

محمد چهارده چليكي

09183140603

19

تعاوني روستايي

گراچقا

محمد رضا فارسي

09183118606


۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
سازمان مرکزی
سازمان
"
اتحادیه نظارت
س"
Powered by DorsaPortal