ارتباط با ما
مهندس
محمدرضا قدیمی زارع-مدیر عامل
"
سص
"
سازمان تعاون روستایی استان همدان
سازمان
اتحادیه مرکزی
ssss"
history

شهرستان نهاوند

رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان نهاوند

منوچهر تركمان

09188511102

مدير عامل اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي

محمد سلگي

09188527764


رديف

نام شركت

نام مدير عامل

شماره همراه

1

تعاوني روستايي

هدف

اسمعلي چاباري

09188507723

2

تعاوني روستايي

آزادي

كاظم موميوند

09188504191

3

تعاوني روستايي

فردوسي

روح اله بحيرايي

09188503742

4

تعاوني روستايي

قائم

جهنبخش احمد وند

09188516865

5

تعاوني روستايي

اتحاد

جلال خزائي

09188529537

6

تعاوني روستايي

ارش

مجتبي بحيرايي

09188524084

7

تعاوني روستايي

خيام

رضا سهرابي

09187519073

8

تعاوني روستايي

كاوه

حميد حسنكاري

09184519295

9

تعاوني روستايي

وحدت

هادي سهرابي

09185051272

10

تعاوني روستايي

مهرگان

علي مختاري

09185061563

11

تعاوني روستايي

پيروز

مراد كياني

09183515988

12

تعاوني روستايي

مهر

مجتبي ظفري

09188521321

13

تعاوني روستايي

بهار

 عليداد سلگي

09188507746


۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
سازمان مرکزی
سازمان
"
اتحادیه نظارت
س"
Powered by DorsaPortal