ارتباط با ما
مهندس
محمدرضا قدیمی زارع-مدیر عامل
"
سص
"
سازمان تعاون روستایی استان همدان
سازمان
اتحادیه مرکزی
ssss"
history

شهرستان اسدآباد

رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان اسدآباد

محمد زارعي

09183123500

مدير عامل اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي

محمد كرم مرادي

09181190345


رديف

نام شركت

نام مدير عامل

شماره همراه

1

تعاوني روستايي

اسدآباد

ابراهيم سليماني

09182207842

2

تعاوني روستايي

رسالت

سارو افراسيابي

09188163609

3

تعاوني روستايي

ايمان

تقي ايرانپور

09183151687

4

تعاوني روستايي

بابك

بهمن قاسمي

09188160722

5

تعاوني روستايي

آزادي

نوربخش صفري

09181074507

6

تعاوني روستايي

كليايي

ابراهيم مرادي مديران

09188129456

7

تعاوني روستايي

آجين

اصغر فتاحيان مهر

09187141909

۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
سازمان مرکزی
سازمان
"
اتحادیه نظارت
س"
Powered by DorsaPortal