ارتباط با ما
مهندس
محمدرضا قدیمی زارع-مدیر عامل
"
سص
"
سازمان تعاون روستایی استان همدان
سازمان
اتحادیه مرکزی
ssss"
history

شهرستان كبودراهنگ

رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان كبودراهنگ

حاجعلي الوندي

09181190224

مدير عامل اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي

رسول بهرامي

09183161377


رديف

نام شركت

نام مدير عامل

شماره همراه

1

تعاوني روستايي

كبودراهنگ

ميثم جعفري

09183141975

2

تعاوني روستايي

فردوسي

مجتبي جعفري

09382302332

3

تعاوني روستايي

خيام

ابراهيم شكوري

09183141862

4

تعاوني روستايي

مهربان

عليرضا اكنلويي

09183145293

5

تعاوني روستايي

مهرگان

احمد خدابنده لو

09188155071

6

تعاوني روستايي

گل تپه

جواد صامت مقدم

09188132521

7

تعاوني روستايي

الوند

محسن قرباني

09183148816

8

تعاوني روستايي

طراقيه

عليرضا حسنخاني

09188189870

9

تعاوني روستايي

بوعلي

امير آهكي

09183153209

10

تعاوني روستايي

كوريجان

ابوالفضل رشيدي

09185436617

11

تعاوني روستايي

سينا

حميد بهرامي

09357553734

12

تعاوني روستايي

كوهين

اسد... شيخي

09187140395


۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
سازمان مرکزی
سازمان
"
اتحادیه نظارت
س"
Powered by DorsaPortal