مدير عامل اتحاديه تعاون روستايي استان اردبيل
يس
خبر
افزايش سطح زيركشت كلزا دراستان اردبيل
شرح خبر
بنابه گزارش مديريت زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل باتوجه به نياز به دانه هاي روغني و كاهش واردات روغن و تشويق وترغيب كشاورزان منطقه بيله سوار مغان امسال سطح زيركشت كلزا در حدود 61% افزايش داشته  بطوريكه از  13000 هكتار در سال گذشته به 21000 هكتار در امسال رسيده است . با اين افزايش كشت كلزا اميد است كه تاحدود زيادي از واردات روغن به كشور كاسته شود . 
62 تعداد مرور
افزايش سطح زيركشت كلزا در استان اردبيل خلاصه خبر
پست الکترونيک نويسنده
نويسنده خبر
فايل
جهادكشاورزي استان اردبيل منبع خبر
1391/10/04 تاريخ
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
سازمان
Powered by DorsaPortal