پست الکترونیکتماس با مانقشه سایتصفحه اصلیEnglishعربیورود اعضاsa1
 
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
اتحادیه مرکزی تعاونی های روستائی و کشاورزی ایران با در اختیار داشتن کارخانجات تولیدی مواد غذایی آیدا و صنایع تبدیلی مرکبات همچنین کشت صنعتهای جیرفت و شهید رجایی دزفول آمادگی خود را برای تامین انواع مرکبات ،صیفی جات ، مواد غذایی ، انواع حبوبات و نهاده های کشاورزی ،ماشین آلات کشاورزی اعلام می نماید
"الگوهاي خريدار محور"، كاربرد تامين مالي زنجيره ارزش در كشاورزي قراردادي

1398/11/16

معاون وزير جهاد كشاورزي تاكيد كرد:

"الگوهاي خريدار محور"، كاربرد تامين مالي زنجيره ارزش در كشاورزي قراردادي

معاون وزير جهاد كشاورزي ،الگوهاي خريدار محور را كاربرد تامين مالي زنجيره ارزش در كشاورزي قرار دادي عنوان كرد.

به گزارش پات، دكتر حسين شيرزاد درباره جنگ اقتصادي و سلسله تحريم هاي ظالمانه ايالات متحده عليه كشور، اظهار داشت: جريان سرمايه در حلقه هاي مختلف زنجيره ارزش محصولات صادراتي مانند زعفران، پسته و ديگر محصولات صادراتي، و به معناي وسيع كلمه تامين مالي زنجيره ارزش محصولات كشاورزي صادراتي كشور را دچار اختلال كرده است.

وي افزود: به بيان ديگر، عمده خدمات مالي و ابزارهاي خدمات حمايتي موجود در زنجيره ارزش با توجه به نيازهايي كه هر محصول در فراگرد صادرات با آن روبرو است و در بطن زنجيره ارزش آن محصول صادراتي وجود دارد، از قبيل نياز براي تامين مالي بهنگام، نياز براي فروش امن و تعديل ريسك، محرك ها، فرآيندها و منابع دچار محدوديت هايي شده و كژكاركردي در بهره وري زنجيره ارزش محصول صادراتي را موجب گشته و الگوي متعارف تجارت بين المللي كشاورزي تجار ايراني و حتي عمليات كسب و كار را دچار اعوجاج كرده است.

به گفته معاون وزير جهاد كشاورزي، ما نياز به اتخاذ رويكردهاي جديد تجارت محصولات كشاورزي براي حمايت از توليد كنندگان، تجار، فرآوري كنندگان، عمده فروشان و ساير فعالان بازار سنتي و حركت به سمت يك الگوي ارتباطي "خريدار- فروشنده" يكپارچه، قراردادهايي با پشتوانه قوي حقوقي براي توليد و فروش، ارتباط بلندمدت و اغلب غيررسمي بر پايه اعتماد و وابستگي متقابل و سرمايه اي كه توسط يكي از گروه هاي خريداران به نفع توليدكننده (خرده پا، بزرگ مالك) سرمايه گذاري مي شود، داريم.

دكتر شيرزاد افزود: تجربه سازمان مركزي تعاون روستايي در كنترل مازاد توليد سير در بهار و سونامي گوجه فرنگي در تابستان و زعفران در پاييز 1398 نشان داد كه شبكه بزرگ تعاوني هاي روستايي كشور و نهادهاي تنظيم بازاري متولي در بخش كشاورزي بايد خود را آماده بحران هاي ادواري مازاد توليد و سقوط آزاد قيمت ها در هنگام پيك عرضه كنند.

مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در ادامه تاكيد كرد: در اين رابطه "الگوهاي خريدار محور" اساس و پايه اي براي بسياري از كاربردهاي تامين مالي زنجيره ارزش را جهت انبارش و جمع آوري سريع مازاد توليد تشكيل مي دهند. اين الگو اگرچه اغلب به نفع خريداران است تا جرياني از جمع آوري توليدات مازاد از منطقه توليد و خروج آن از محدوده هاي توليد را فراهم كند. اما از تامين مالي بهنگام توسط بانكها و موسسات اعتباري FSP (تامين كننده خدمات مالي) را به عنوان راه تسهيل كننده جهت تسليم كردن توليدكنندگان، فرآوري كنندگان و ساير فعالان در زنجيره استفاده مي كند تا با شرايط خاص و عمدتا با مكانيزم هاي "مديريت بدهي" به آنها به فروش برسانند.

وي در ادامه با تاكيد بر اينكه اكثر اوقات، وقتي تامين مالي محور برنامه انبارش قرار مي گيرد، شرايط از طريق قراردادها الزام آور مي شود، تصريح كرد: بنابراين كشاورزي قراردادي رايج ترين الگوي زنجيره ارزش خريدار محوراست. بنابراين گزينش الگوهاي جديدي براي بانكها و موسسات اعتباري لازم است تا با تامين مالي گروه هاي تجار معتبر( تجار وجوهي را براي توليدكنندگان پرداخت مي كنند كه معمولاً در زمان برداشت، بازپرداخت مي شود.

دكتر شيرزاد، افزود: اين به معامله گران اجازه مي دهد از تهيه محصولات مطمئن شده، همين طور يك كشاورز پول نقد مورد نياز (براي مزرعه و امرار معاش خانواده) و همچنين تضمين محصولات خود فراهم كند و تامين مالي عرضه كنندگان نهاده ها ( يك عرضه كننده نهاده، نهاده هاي كشاورزي را با بازپرداخت در زمان برداشت يا ديگر زمانهاي توافق شده در اختيار كشاورزان و يا ديگران در زنجيره ارزش) قرار مي دهد.

اين معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه اعتباردهي عرضه كنندگان كشاورزان را قادر به دسترسي به نهاده هاي مورد نياز كرده ضمنا منجر به افزايش فروش عرضه كنندگان نهاده نيز مي شود، گفت: تامين مالي شركت هاي عمده فروش و بازاريابي، تامين مالي صادركنندگان معتبر و در نهايت تامين مالي بنگاه رهبر(مثل سازمان مركزي تعاون روستايي)، مكانيزم جمع آوري مازاد محصولات توليدي در هر يك از قطب هاي توليد محصولات كشاورزي را فعال كند. بنابراين انتخاب شركاي متعهد از نقطه نظر توسعه زنجيره ارزش و شناسايي يك شريك تأثيرگذار در تأمين مالي زنجيره ارزش جهت كارآيي تأمين مالي، كاهش ريسك و هزينه هاي مبادله بسيار مهم تلقي مي شود.

مديرعامل سازمان مركزي توسعه روستايي ايران، توسعه زنجيره ارزش را بسته به نظام حكمراني زنجيره، بازيگران زنجيره ارزش، نهادهاي حد واسط تسهيلگر و تأمين كنندگان خدمات مالي و ساير ارائه دهندگان خدمات پشتيباني عنوان كرد و افزود: اين نقش ها بايد به صورت مشخص به خصوص در زنجيره هاي ارزش نوظهور در ايران كه در آن عملكردهايشان به صورت نهادي از هم جدا نشده است، تعريف شود زيرا در هيچ جاي دنيا از يك بانك تخصصي مونوپل كشاورزي نمي توان انتظار داشت تا ظرفيت سازي و سازماندهي زنجيره را به عهده بگيرد، بي ترديد بر اساس تجارب مطالعات تطبيقي، اين كاركردها همواره توسط يك نهاد تسهيلگر زنجيره مانند سازمان مركزي تعاون روستايي با بودجه تعيين شده و برنامه اجرايي معين انجام مي شود.

دكتر شيرزاد، در اين ادامه داد: رابطه اعتباردهنده، نقش هدايتگر را مي تواند ايفا كند و با استفاده از رويكرد جامع زنجيره، مؤسسات مالي در مورد توانايي شركاي زنجيره و روابط آنها آگاهي بيشتري داشته و شمول توانمندي توليدكنندگان براي اطمينان از عرضه در كميت و كيفيت مناسب قابل تعقيب است. همچنين آژانس هاي تأمين مالي نيز مي توانند امور مالي و مديريت معاملات مالي براي بازيگران مختلف در زنجيره را در كنار بيمه مناسب انجام دهند.

به گفته وي، با حضور تعاوني هاي توليد روستايي و كشاورزي در زنجيره، ريسك هاي فروش محور به حداقل مي رسد و عرضه اطمينان بخش اجازه مي دهد تا تضمين هايي از طريق رسيد انبار به FSP به عنوان يك شريك زنجيره جهت تامين اعتبار ارائه شود. تجربه نشان داده، اغلب ريسكهاي بازاريابي مربوط به عدم توانايي براي فروش به موقع، كميت استاندارد و كيفيت استاندارد قابل قبول محصول است.

اين معاون وزير جهاد كشاورزي، در ادامه اظهار داشت: در اين شرايط سازمان مركزي راهي ندارد جز با كمك شبكه تعاون روستايي كشور ابزارهايي چون تامين مالي دريافتني تجار، تشكيل سنديكا، مقاطعه كاري،فورفيتينگ (خريد بروات وصولي و يا به عبارت ديگر خريد تعهدات مالي حاصل از مبادلات تجاري صادركنندگان «به قيمتي پايينتر از مبلغ اسمي» و «بدون حق رجوع»)، بيمه، فكتورينگ(عامليت بازرگاني)، سرمايه گذاري مشترك، تعهد پرداخت بانكي(BPO)، قراردادهاي سلف و قراردادهاي آتي ندارد.

وي تاكيد كرد: قرارداد آتي باعث جلوگيري از تغييرات قيمتي و كاهش ريسك آن شده و همچنين مي تواند به عنوان وثيقه اي براي اخذ وام و اعتبار مورد استفاده قرار گيرد. همچنين سرمايه گذاري مشترك يك شكل از به اشتراك گذري مالي حقوق صاحبان سهام و شركاي عمومي يا سهامداران است.

دكتر شيرزاد در پايان تاكيد كرد: سرمايه گذاري مشترك فرصت هايي را براي به اشتراك گذاشتن مالكيت، بازده و ريسكها، منابع مالي و دسترسي به بازار فراهم مي كند. در شرايط محيطي فعلي و بغرنجي هاي فضاي كسب و كار، اتخاذ روش هاي جديد و رويكردهاي نوين يك ضرورت تاريخي است.

 

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
-------سایت سازمان مرکزیطز
سازمان مرکزی
بیمه تکمیلیغل
بیمه
فروشگاه الکترونیکی12
فروشگاه
فروش ویژه کودآهنicon
کود آهن
اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی روستاییicon
اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی روستایی
Powered by DorsaPortal